FORNAXA
tesniaca technika
O firme ...
Tesniace dosky a ploché tesnenia
PTFE tesnenia a produkty
Tesnenia na báze grafitu
Upchávkové tesnenia
Materiály pre vyššie teploty
Ložiskové tesnenia
Kovové tesnenia
Nástroje a náradie
Mechanické upchávky

 

Mechanické upchávky- klasické, jednopružinové, skladané
 
- rozsiahly sortiment bežných mechanických upchávok              
- upchávky pre konkrétne typy čerpadiel
- bežné typy a rozmery v krátkej lehote dodania                      
- upchávky v rôznych materiálových prevedeniach

  

Mechanické upchávky- jednoduché patrónové
 
Všetky mechanické upchávky z nasledovnej rady majú:
- tlakovo odľahčené tesniace plochy pre zníženie príkonu
- rotačné časti sa nezanášajú a  o-krúžky nepoškodzujú hriadeľ
- viacpružinová konštrukcia

 
Convertor IITM – mechanická upchávka


- patrónová upchávka navrhnutá ako náhrada klasických mechanických a šnúrových upchávok
- malá externá dĺžka
- monolitný okulár pre použitie v obmedzených priestoroch
- dostupné veľkosti od 24 do 100 mm (1"- 4,000")
 
 
SCUSITM – mechanická upchávka- krátka


- s preplachovým "flush“ napojením ako štandard pre chladenie resp. odvzdušnenie na predĺženie životnosti
- samonastaviteľné sedlo zabezpečuje kolmosť plôch na os hriadeľa, čím sa predlžuje životnosť
- unášač stacionárnej časti s radiálnym kontaktom eliminuje poškodenie pri prerušovanom chode a viskóznych médiách
- dostupné veľkosti od 24 do 70 mm (1"- 2,750")
 
 
CSSNTM a CSSN-RTM – mechanické upchávky

 

Modulárna rada patrónových mechanických upchávok pre všeobecné aplikácie, dodávaná s "quench, flush a drain" napojeniami.

- bez samonastaviteľných klzných plôch
- možnosť dodania so škrtiacim krúžkom (Plan 62)
- dostupné veľkosti od 24 do 85 mm (1"- 3,375")
väčšie rozmery pod označením CSS
  

 
CURCTM, CRCOTM a CURETM – mechanické upchávky- s druhým tesniacim prvkom- samonastaviteľné sedlo zabezpečuje kolmosť plôch na os hriadeľa, čím predlžuje životnosť
- unášač stacionárnej časti s radiálnym kontaktom eliminuje poškodenie pri prerušovanom chode a viskóznych médiách
- "quench, flush a drain" napojenia pre umožnenie chladenia alebo ohrevu predlžujú životnosť
- dvojmateriálové prevedenie- zachovaný štandardný dizajn CURC, CRCO a CURE, avšak s použitím exotickej zliatiny na častiach prichádzajúcich do styku s médiom – pre použitie s korozívnymi chemikáliami


Jednoduché patrónové stacionárne mechanické upchávky
 
 
Všetky nasledovné jednoduché patrónové stacionárne mechanické upchávky majú:
- tlakovo odľahčené tesniace plochy pre zníženie príkonu
- o-krúžky nepoškodzujú hriadeľ
- viacpružinová konštrukcia
- stacionárna konštrukcia redukuje chybu nekolmosti pri montáži
 
  
SISSTM a SISRTM – mechanické upchávky- stacionárne


Modulárna rada patrónových mechanických upchávok pre všeobecné aplikácie v celom priemyselnom sektore.
- vysoko stabilný prenos krútiaceho momentu
- dodávané s "quench, flush a drain" napojeniami
- možnosť dodania so škrtiacim krúžkom (Plan 62) umožňujúcim kontrolu prostredia v upchávke, predlžujúcim životnosť
- dostupné veľkosti od 24 do 85 mm (1,000"- 3,375")
 
  
 
SMSSTM – mechanická upchávka- stacionárna, monolitická


Jednoduchá patrónová statická mechanická upchávka s modulárnymi masívnymi klznými plochami.
- masívne prevedenie zabezpečuje maximálnu stabilitu plôch v aplikáciách s vysokými tlakmi a teplotami
- prenos momentu na krúžky cez veľkú kontaktnú plochu- ochrana pred poškodením v aplikáciách s prerušovaným chodom a pri viskóznych médiách
- veľké 3/8 NPT porty zintenzívňujú chladenie a predlžujú životnosť
- krátka vnútorná axiálna montážna dĺžka
- dostupné veľkosti od 24 do 125 mm (1,000"- 5,000")
 
  
SMSS23TM –mechanická upchávka- stacionárna, monolitická Plan 23


-
vysoko účinné zapojenie API Plan 23 , vstavaná závitovka (špirála) nezávislá na smere otáčania (bez potreby montáže ďalších čerpacích prvkov)
- ideálna pre napájacie a obehové čerpadlá
- zabudovaný vnútorný škrtiaci krúžok prispôsobený konštrukcii čerpadla
- komplexne riešené utesnenie vrátane výmenníka tepla
- veľkosti podľa požiadavky- kontaktujte prosím dodávateľa
 
Radiálne delené upchávky
  
RDSTM - mechanická upchávka- radiálne delená


RDS eliminuje potrebu demontáže časti zariadenia pre výmenu upchávky. Konštrukcia patrí k najrýchlejšie montovanej delenej upchávke dostupnej na trhu.

hore: ISOS™ s RDS™
- tlakovo odľahčené klzné krúžky pre redukciu ich zaťaženia, zvyšuje životnosť a umožňuje nasadenie na vákuu

- viditeľný indikátor vo forme kolíka zobrazuje opotrebenie pre potreby preventívnej údržby
- minimálny počet montážnych komponentov
- samonastaviteľná statická časť
- precízne lapovaná (nelámaná) rotujúca trecia plocha poskytuje pokrokovú priemyselnú technológiu delenia
- dostupné veľkosti od 63 do 300 mm
  
 
ISOSTM – nafukovacie uzatváracie tesnenie
- eliminuje potrebu uzatvorenia ventilov čerpadla pri výmene tesnenia bez potreby zahlcovania čerpadla
- upevnené medzi čerpadlo a tesnenie tak umožňuje rýchlejšiu a ľahšiu výmenu bez potreby vyprázdnenia zariadenia 
  
 
Vlnovcové mechanické upchávky

S  počtom vlnovcov o 50% väčším než je priemyselný štandard (12 namiesto 8 ) sa dosiahne menšie napätie na každom spoji vlnovca, čo predlžuje životnosť upchávky. Štandardný AESSEAL® materiál vlnovca Alloy 276 má tiež výnimočné mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť v porovnaní s inými štandardne používanými priemyselnými materiálmi vlnovcov ako napríklad SS ocele rady 300 alebo Alloy 20. Tlakovo odľahčená vlnovcová jednotka je dostupná v kombináciách rôznych materiálových prevedení s buď elastomérovými alebo grafitovými tesniacimi krúžkami.  

BSAITM a BSAIGTM – mechanické upchávky- vlnovcové, skladané


- krátka pracovná dĺžka podľa DIN24960 alebo BSEN 12756 komory
- vhodná pre veľmi malé zástavbové priestory
- tlakovo odľahčená pre zníženie zaťaženia tesniacich plôch, čo zvyšuje životnosť upchávky a umožňuje aplikácie pre vákuum
- dostupné veľkosti od 24 do 125 mm (1“- 5“)
 
BSIVTM, BQFDTM a BQFD-RTM –mechanické upchávky- vlnovcové

 
- patrónová konštrukcia pre jednoduchú montáž

- tlakovo odľahčená pre zníženie zaťaženia tesniacich plôch, čo zvyšuje životnosť upchávky a umožňuje aplikácie pre vákuum
- BQFD konštrukcie majú „quench, flush a drain“ napojenia so zabudovaným škrtiacim krúžkom
- BSIV dostupné vo veľkostiach od 24 do 100 mm (1“- 4“)
- BQFD dostupné vo veľkostiach od 24 do 125 mm (1“- 5“)
 
 
BSFGTM – mechanická upchávka- vlnovcová, grafitová


- nahrádza z hľadiska ceny a často i termínu dodania menej prístupné špeciálne elastoméry
- plne grafitové tesnenie pre vysoké teploty a chemicky agresívne aplikácie
- vhodné pre čerpadlá s úzkym radiálnym prierezom komory
- "quench, flush a drain“ napojenia pre umožnenie chladenia alebo ohrevu predlžujú životnosť
- patrónová konštrukcia pre uľahčenie montáže
- dostupné veľkosti od 24 do 100 mm (1“- 4“)Mechanické upchávky- dvojité patrónové
 
  
Dvojité patrónové mechanické upchávky majú:
- tlakovo odľahčené tesniace plochy pre zníženie príkonu
- sekundárne tesnenia nepoškodzujú hriadeľ
- nezávislé konštrukcie tesniacich častí pre zvýšenie bezpečného zadržania procesného média v prípade poškodenia niektorého tesniaceho prvku
- viacpružinový prítlak na klzné krúžky

Dvojité patrónové mechanické upchávky- stacionárne


 
- obidve tlakovo odľahčené tesniace plochy pre zníženie príkonu so schopnosťou odolávať zmenám tlaku média
- o-krúžky nepoškodzujú hriadeľ
- nezávislá konštrukcia tesniacich členov pre zvýšenie bezpečného zadržania procesného média v prípade poškodenia ktoréhokoľvek tesniaceho prvku
- viacpružinový prítlak na klzné krúžky s tlakovým odľahčením pre zvýšenie spoľahlivosti a výkonnosti upchávky
- stacionárna konštrukcia umožňujúca redukciu chyby kolmosti pri montáži a nasadenia pri veľkých obvodových rýchlostiach

Vlnovcové mechanické upchávky- dvojité
 
 

S  počtom vlnovcov o 50% väčším než je priemyselný štandard (12 namiesto 8 ) sa dosiahne menšie napätie na každom spoji vlnovca, čo predlžuje životnosť upchávky. Štandardný AESSEAL® materiál vlnovca Alloy 276 má tiež výnimočné mechanické vlastnosti a chemickú odolnosť v porovnaní s inými štandardne používanými priemyselnými materiálmi vlnovcov ako napríklad SS ocele rady 300 alebo Alloy 20. Tlakovo odľahčená vlnovcová jednotka je dostupná v kombináciách rôznych materiálových prevedení s buď elastomérovými alebo grafitovými sekundárnymi tesneniami.Mechanické upchávky pre utesnenie hriadeľov miešadiel
 
 

FORNAXA ponúka ucelenú produktovú radu pre utesnenie hriadeľov miešadiel.
 
- tlakovo odľahčené pre zníženie zaťaženia klzných plôch, čo predlžuje životnosť upchávok a umožňuje nasadenie na vákuu
- kompaktná konštrukcia pre ľahkú montáž
- sekundárne tesnenia nepoškodzujú hriadeľ, čo šetrí náklady pri opravách
- modulárna konštrukcia pre zvýšenie dostupnosti a dosiahnutia atraktívnej ceny