FORNAXA
tesniaca technika
Tesniace dosky a ploché tesnenia
PTFE tesnenia a produkty
Tesnenia na báze grafitu
Upchávkové tesnenia
Materiály pre vyššie teploty
Mechanické upchávky
Ložiskové tesnenia
Kovové tesnenia
Nástroje a náradie
Kontakt
01
Kontakt

FORNAXA-SLOVAKIA s.r.o.
Biskupická 33, 821 06 Bratislava

Tel.: 02-4552 4027,  4552 4028
Fax: 02-4552 4117

www.fornaxa.sk
e-mail: fornaxa@fornaxa.skIČO: 31363920

IČ pre daň: SK2020318047