FORNAXA
tesniaca technika
O firme ...
PTFE tesnenia a produkty
Tesnenia na báze grafitu
Upchávkové tesnenia
Materiály pre vyššie teploty
Mechanické upchávky
Ložiskové tesnenia
Kovové tesnenia
Nástroje a náradie
Tesniace dosky a ploché tesnenia


ploché grafitové tesnenia a tesniace dosky
lisovaný expandovaný grafit
lisovaný expandovaný grafit s oceľovým zosilnením

ploché vláknito-elastomérne tesnenia a tesniace dosky
uhlíkové, aramidové, sklené a iné technické vlákna s pojivami a plnivami
 
tesnenia z expandovaného PTFE
prírubové tesniace pásy
tesniace dosky a ploché tesnenia
 


výroba plochých tesnení z doskových materiálov